Pagsasanay: PanghalipPANGHALIP

Bilugan ang Panghalip na dapat gamitin sa pagtukoy ng bagay at lugar.

1.    (Dito, Diyan, Doon) sa tabi mo kami nag-usap.
2.    (Doon, Diyan, Dito) sila kumain sa likod ng malayong punong yun.
3.    (Diyan, Dito, Doon) sa kinatatayuan ko nawala ang aking gamit.
4.    (Ito, Iyan, Iyon) ang kanyang gamit sa may dulo ng bahay.
5.    (Iyan, Iyon, Ito) na hawak mo ay akin.
6.    Ang perang (ito, iyan, iyon) na hawak mo ay akin.
7.    (Dito, Diyan, Doon) sa itaas ng bahay siya umakyat.
8.    Pumunta sila (diyan, doon, dito) sa bahay mo kanina.
9.    (Dito, Diyan, Doon) sa kanan mo sila lumiko.
10.  (Iyang, Iyong, Itong) aklat na hawak mo ay bago.

Piliin ang Panghalip na angkop gamitin sa pangungusap. Guhitan ang sagot.

1.    (Ikaw, Ako) Nenita, ang sumulat sa pisara ng wastong sagot.
2.    Sinasabi niyang (ako, sila) ang kaisa-isang kasama niya sa bahay.
3.    (Siya, Ko) ang magaling magluto ng ulam.
4.    Sama-sama (ikaw, tayong) kumuha ng mga mangga sa puno.
5.    (Siya, Kami) ang mga manlalaro sa paligsahan.
6.    Lahat (sila, ka) ay gustong sumali sa patimpalak.
7.    Kinuha (siya, ko) ang mga kagamitan sa kabinet.
8.    Mahusay (ka, ko) sa pagsulat ng tula.
9.    Bakit (ka, mo) binuksan kaagad ang mga aginaldo.
10.  (Kayo, Ikaw) na kaya ng mga kaibigan mo ang pumunta sa parke. 

Basahin ang mga Panghalip. Ipangkat ang mga ito ayon sa dami ng tinutukoy ng bawat panghalip. Isulat ang sagot sa tsart.

kayo                            tayo                             mo                               sila
siya                              ko                                kanila                           ninyo
kanya                          ikaw                             kami                            namin
natin                            inyo                             nila


Isahan


Maramihan

*Sharing this for your grade schoolers. Any suggestions?

3 comments:

  1. sinubukan ko ring sagutan... c",) kailangan lang talaga basahing mabuti.. Lalo na yung number 10 sa test 1... copy paste ko na ito Irene.. kahit medyo matagal pa mag grade school si Geno.. c",)

    ReplyDelete
  2. Naku thanks for visiting sis. mwah!

    ReplyDelete
  3. You're welcome Irene! follower mo ako sa mga blogs mo eh! Mwah!

    ReplyDelete

I'd love to hear from you =)